Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego Dawka zdrowia

SPIS TREŚCI
1 Definicje
2 Kontakt ze Sprzedawcą
3 Wymogi techniczne
4 Zakupy w Sklepie
5 Płatności
6 Realizacja zamówienia
7 Prawo odstąpienia od umowy
8 Reklamacje
9 Dane osobowe

1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Dawka zdrowia prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://dawkazdrowia.com/
Sprzedawca – Michał Wenz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Health Doose – dawka zdrowia Michał Wenz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP: 8513242787, nr REGON: 384694893

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Przecław 82/8, 72-005 Przecław
 2. Adres e-mail: michal@dawkazdrowia.com
 3. Telefon: 510-723-666

3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. Sprzedawca świadczy następujące usługi za pośrednictwem Strony: wyszukiwanie Produktów, przeglądanie Produktów, prowadzenie Konta.
 4. Usługi wskazane powyżej są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez użytkownika.
 5. Przeglądanie treści Strony, wyszukiwanie Produktów jest możliwe po zalogowaniu lub bez logowania.
 6. Niektóre funkcje Strony są dostępne tylko po zalogowaniu. Szczegóły dotyczące Konta wskazano w dalszej części Regulaminu.
 7. Użytkownik powinien korzystać ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań mogących zakłócić jej działanie.Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta lub zablokowania użytkownika, który dokonuje działań utrudniających działanie Strony lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
 8. Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia Strony w celu dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych i aktualizacji.
 9. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres Sprzedawcy wskazany powyżej.

4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści przyciskiem „Zamów i zapłać” i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności za zamówiony towar w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie sprzedający anuluje zamówienie oraz zwróci pieniądze na konto z którego płatność była dokonana.

5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pomocą karty płatniczej
  3. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • PayPal
   • Przelewy24
  4. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 
 3. Termin dostawy wskazany w sklepie internetowym to jedynie czas średni, orientacyjny na podstawie informacji na stronie przewoźnika.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Polska,
  • Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
   2. Do paczkomatów InPost
 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w Punkcie Odbioru w godzinach jego otwarcia.
 2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument (jak również Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta (Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta) sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta (Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Przecław 82/8, 72-005 Przecław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

8. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta (Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta) na koszt Sprzedawcy, na adres Przecław 82/8, 72-005 Przecław.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

9. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.